Menu

Vilkår for bruk

Om ikke annet er angitt, kan bilder, illustrasjoner, video og annet materiell fra denne databasen benyttes fritt til profilering, PR og markedsføring av Norges Sildesalgslag og norsk fiskerinæring. Det er ikke tillatt å videredistribuere, selge eller publisere materiell fra databasen uten etter nærmere avtale.


Kreditering: Kilde og fotograf skal oppgis i form av kreditering under eller ved siden av bildet der det brukes/publiseres (på internett kan krediteringen legges som ALT-tag). Kreditering gis på denne formen: FOTO: Ola Nordmann/Norges Sildesalgslag


Brukernavn og passord er personlig og kan ikke benyttes av andre enn den som er gitt tilgang til databasen. Brudd på vilkårene kan medføre erstatningskrav. Den som bestiller bilder er ansvarlig for at bildene benyttes i henhold til vilkårene og til det formål som var oppgitt ved bestilling.